Bilimsel Program


Kongre Sunumları


01 Kasım 2017, Çarşamba
SALON A
Salgınlarda Kriz ve Risk Yönetimi
Turan BUZGAN

Besin Zehirlenmeleri ve Akut İshaller
Recep ÖZTÜRK

Dünyada ve Ülkemizde Görülen Son Kolera Salgınları
Özlem TÜNGER

Kronik Diyareli Olguya Yaklaşım
Aliye SOYLU

Başarının Yolu
Erdal AKALIN

Psikiyatrik Hastalıklar Bulaşıcı mıdır?
Şahut DURAN

Esmer Tarçın Dalları: Fikriye
Yılmaz KARAKOYUNLU

KURS
HIV Tanısında Yenilikler
Mert Ahmet KUŞKUCU

HIV (+) Hastada Başlangıç Değerlendirmesi ve Hasta İzlemi
Alper GÜNDÜZ

Rehberler Eşliğinde Güncel ART
Dilara İNAN

ART Yan Etkileri ve Yönetimi
Sabri ATALAY

İnteraktif Olgu Sunumları
Dilara İNAN / Ateş KARA

Doğal İmmün Sisteminin Temel Elemanları
Günnur DENİZ

Doğal İmmün Sensörlerinin Enfeksiyon Kontrolünde Rolü
İhsan GÜRSEL

Hümoral İmmün Yanıt ve Antikorlar
H. Barbaros ORAL

Bellek Yanıtı ve Aşılar
Mayda GÜRSEL

Hücresel İmmün Yanıt
Dicle GÜÇ

Antijen ve Antijen Sunumu
G. SARUHAN DİRESKENELİ

Virüslere Karşı İmmün Yanıt
Uluhan SİLİ

Sepsiste İmmün Belirteçler
Gülderen YANIKKAYA DEMİREL

Otoimmünite ve Enfeksiyon
Resul KARAKUŞ

Fungal Enfeksiyonların İmmünolojisi
Ali İNAL

02 Kasım 2017, Perşembe
SALON A
Hepatit C Tedavisinde Antiviral Direnç Testi Ne Zaman? Kime?
Mithat BOZDAYI

Hepatit B Enfeksiyonunda Epigenetik
Cumhur GÜNDÜZ

Hepatit C’nin İmmünopatogenezi
Neşe DEMİRTÜRK

Doğrudan Etkili Ajanlarla Hepatit C Tedavisinin Türkiye Deneyimi
İftihar KÖKSAL

Gelecekte Hepatit C Tedavisi
Ümit AKYÜZ

SALON B
Hayvan Araştırmalarında Hayvan Biyogüvenlik Düzeyi
Osman YILMAZ

Sıçanlarda Oluşturulan İnfektif Endokardit Modeli
Tuba KIŞ

Biyolojik Ajanlar ve Enfeksiyonlar
Atahan ÇAĞATAY

Rehberler Eşliğinde Hasta Yönetimi
Servet ÖZTÜRK

Tedavi Öncesi Hangi Aşı? Ne Zaman?
Derya ÖZTÜRK ENGİN

SALON A
Kronik Karaciğer Hastalıklarında Akut Karaciğer Yetersizliği
Galip ERSÖZ

Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatoselüler Karsinom
Abdullah SONSUZ

Gelecekte Hepatit B Tedavisi
Reşit MISTIK

SALON B
Yoğun Bakım’da Kandida Enfeksiyonlarının Tanısı ve Skorlama Yöntemleri
Ediz TÜTÜNCÜ

Yoğun Bakım’da İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi
Mustafa NAMIDURU

Yoğun Bakım’da Küf Enfeksiyonları
Gökhan METAN

SALON A
Hepatit B’nin İmmünopatogenezi
Necla TÜLEK

2017 EASL Kılavuzundaki Yenilikler
Ulus Salih AKARCA

Olgularla HBsAg (+) Hastaya Yaklaşım
Kadir DEMİR

SALON B
Ortopedist Gözüyle Protez Enfeksiyonları
Nevres Hürriyet AYDOĞAN

Diyabetik Ayak’ta Dirençli Mikroorganizmalar: Tanı ve Tedavideki Önemi
Neşe SALTOĞLU

Kronik Osteomiyelit
Ayşe BATIREL

SALON A
Antibiyotik Yönetimi Nedir?
Halis AKALIN

Dünya'da Antibiyotik Yönetişimi Konusunda Neler Yapılıyor?
Ayhan AKBULUT 

Ülkemizde Antibiyotik Yönetimindeki Durum
Yeşim TAŞOVA

Antibiyotiklerin Kullanımındaki Yanlışlar
Oğuz KARABAY

Eczacıların Bakışıyla Antibiyotik Yönetimi
Tuncay SAYILGAN

Yenidoğan’da Probiyotiklerin Uzun Dönem Etkileri
Esra ARUN ÖZER

Yaşlılık ve Mikrobiyata
Fatma ULUTAN

Yaşlılık İmmünitesi ve Enfeksiyon
Ender TERZİOĞLU

SALON B
Delta Hepatitinde Güncel Durum
Mustafa Kemal ÇELEN

Hepatit E’de Güncel Durum
Filiz AKYÜZ

SALON A
Mikrobiyata ve İmmün Sistem
Selim BADUR

Homeopati ve İmmün Sistem
Fulya İLHAN

Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme
Merve KAYNAR

SALON B
Yeni Bakteriyel ve Fungal Etkenler
Behice KURTARAN

Ülkemizde Önemi Olan Viral Etkenler
Güven ÇELEBİ

Polyo
Teoman KAYNAR

03 Kasım 2017, Cuma
SALON A
Virüslere Karşı Adaptif İmmünite
Ercüment OVALI

HIV Enfeksiyonu Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: CRISPR/Cas9 Gen Düzenleme Teknolojisi
Barbaros ORAL

HIV Enfeksiyonunun İmmünoloji Laboratuvarında Takibi
Gülderen YANIKKAYA

SALON B
HIV Enfeksiyonunda Güncel Durum: 2020 Yılında 90-90-90 Hedefine Ne Kadar Yakınız
Deniz GÖKENGİN

Güncel Tedavi
Bilgül METE

Direnç Testlerinin HIV Tedavisindeki Önemi
Rüçhan SERTÖZ

SALON A
Nedeni Bilinmeyen Ateş Nedeni Olarak Tüberküloz
Ali MERT

Akciğer Tüberkülozu
Zeki KILIÇARSLAN

Akciğer Dışı Tüberküloza Pratik Yaklaşım
Ferhat ARSLAN

SALON B
HIV/AIDS Çerçevesinde Kadına Bakış
Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU

Doğurganlık Çağı ve Menopoz Dönemi
Özlem ALTUNTAŞ AYDIN

Farkındalık ve Korunma Stratejileri
Fatma GÜMÜŞER

SALON A
İnsan Girişimileri ve Mikrobiyal Evrim
O. Şadi YENEN

Mikrobiyogenom Projesi ve Bireysel Tıpta Gelecek
Mustafa ALTINDİŞ

SALON B
Yeni Aşı Geliştirme Stratejileri
Serap GENCER

Yeni Aşılar
Alper ŞENER

Çocukluk Aşılarının Erişkinler Üzerine Etkileri
Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN

04 Kasım 2017, Cumartesi
SALON A
Rubella
Muzaffer TEMUR

HIV ve Gebelik
Ayşe İNCİ

Toksoplazmoz
Metin KORKMAZ

SALON B
Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Fazilet DUYGU

Kateter ile İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları
Serkan ÖNCÜ

SALON A
Antibiyotik Direnç Çağında FEN Enfeksiyon Yönetimi
Murat AKOVA

FEN Hastalarında Fungal Enfeksiyon Yönetimi
Esin ŞENOL

Antifungal Dirençte Önem Kazanan Konular
Sevtap ARIKAN

SALON B
Serolojik Testler Transfüzyonu Güvenilir Kılmaya Yeter mi?
Ramazan ULUHAN

Gereğinden Fazla Kan Komponenti mi Kullanıyoruz?
Gürol EMEKDAŞ

Yabancı Bir İnsanla Muhatap Olmak
Mahmut BAYIK

SALON A
Alıcı ve Vericinin Böbrek Transplantasyonuna Hazırlanması
Yaşar BAYINDIR

Böbrek Transplantasyonu Sonrası Sorunlu Viral Enfeksiyonlar
Hande ARSLAN

Enfeksiyon mu, Rejeksiyon mu?
Alp GÜRKAN

Olgularla Tartışalım
Hüseyin TÖZ

SALON B
Ateş ve Otoinflamatuar Hastalıklar
Abdurrahman TUFAN

Malignite
Hüsnü PULLUKÇU

Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji
Cengiz KIRMAZ

Metabolik Hastalıklar
Kevser ONBAŞI

SALON A
Suriyeli Göçmenlere Yönelik Sağlık Politikası
Oral ÖNCÜL

Seyahat Sonrası Ateş Nedenleri
İlhami ÇELİK

Göç ve Paraziter Enfeksiyonlar
Ahmet ÖZBİLGİN

Seyahat Öncesi Aşılama
Zeliha KOÇAK TUFAN

SALON B
Sepsis İmmünopatogenezi
Firdevs AKTAŞ

Günlük Pratikte Yeni Sepsis Tanı Kriterleri
Necmettin ÜNAL

Sepsis’te Antibiyotik Yönetimi
Halis AKALIN

SALON A
Karaciğer Transplantasyonu Olgularında Hepatit B Tedavisi
Ziya KURUÜZÜM

Karaciğer Tranplantasyonu Olgularında Hepatit C Tedavisi
Fulya GÜNŞAR

SALON B
Kalite Göstergesi Olarak Hastane Hijyeni
Çağrı BÜKE

Karbapenemaz Üreten Gram Olumsuz Bakteri Enfeksiyonlarının Önlenmesi
Tuba DAL

Kurslar


Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
1 - 5 Kasım 2017

Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2017

KONGRE ÖZET KİTABI
Kongre Merkezi

Hilton Dalaman Hotel MUĞLA